Welkom bij Impactvol afstuderen

Ga naar de Startgesprekstool

Ga naar het Impact Canvas

Ga naar de Inspirerende Voorbeelden

Ga naar de Scenario Matrix

Ga naar beschrijving van de Scenario's

Ga naar publicaties en rapportages

Ga naar website over het Protocol Afstuderen 2.0

Ga naar een introductie over Boundary Crossing Theorie

De Praatplaat ‘Op weg naar impactvol afstuderen’.
Klik op een rode hotspot voor meer informatie over dit onderdeel.

Op weg naar impactvol afstuderen

Hoe kun je het afstuderen in het hbo economisch domein zo organiseren dat het meerwaarde heeft voor alle betrokken partijen? Voor studenten, opdrachtgevers, voor docenten, opleidingen en dat het ook nog nieuwe kennis oplevert? In het hart van de kennisdriehoek van Onderwijs, Ondernemen en Onderzoek? Dat was de opdracht in het driejarig NRO onderzoeksproject Impactvol Afstuderen. 

De resultaten zijn tot stand gekomen met een co-design aanpak, samen met belanghebbenden. Lees meer over de onderzoeksopzet

Het project heeft veel opgeleverd. De resultaten zijn samengevat op de Praatplaat, verdeeld over drie eilanden: Wat weten we? Waar willen we naar toe? Wat kunnen we doen? Klik op de rode hotspots op de praatplaat of bekijk de samenvatting hierna.

Wat weten we? Publicaties over onderzoek naar de stand van zaken

Wat weten we over de huidige manier van afstuderen in het hbo economisch domein? 

Ga naar de pagina publicaties

Waar willen we naar toe? Scenario's voor impactvol afstuderen

Waar willen we naar toe, in de ideale situatie? Bekijk de scenario’s

Wat kunnen we doen? Tools op macro, meso en micro niveau