Scenario’s voor impactvol afstuderen

Ontwikkeling scenario’s

We hebben zes scenario’s ontwikkeld voor impactvolle afstudeertrajecten, met meerwaarde voor alle betrokken partijen. Die zijn gebaseerd op de uitkomsten van de 1e en 2e werkconferentie, op de inspirerende voorbeelden die we hebben opgehaald, en op de onderliggende Boundary Crossing theorie. Elk scenario biedt een vereenvoudigd en nogal overdreven model voor hoe een ideaal impactvol afstudeertraject eruit kan zien. Het zijn archetypen. Het voordeel van werken met een scenario is dat een groot aantal aspecten in een samenhangend geheel gepresenteerd wordt. Door de aangedikte presentatie is er veel af te dingen op de beschrijvingen, en in werkelijkheid zal er de nodige overlap zijn. Je kunt in een opleiding ook met meerdere scenario’s werken.

Uitgangspunten voor Impactvol Afstuderen in de scenario’s

De scenario’s zijn gebaseerd op deze uitgangspunten:

  • Impactvol afstuderen betekent meervoudige waardecreatie; meerwaarde voor zowel student, opleiding, beroepspraktijk, als kennisvermeerdering
  • Dat betekent een leeromgeving gebaseerd op hybridisering, waarin de grenzen tussen onderwijs, onderzoek en praktijk vervagen, doorlaatbaarder, of flexibeler worden
  • Impactvol afstuderen kan alleen als er sprake is van samenwerking tussen opleiding, beroepspraktijk en onderzoekseenheden waarbij ook van elkaar geleerd wordt
  • Het gaat nog steeds om opleidingen van studenten, maar de focus van afstudeertrajecten verschuift van individuen naar gehele leeromgevingen.