Impact Canvas

Doel van het Impact Canvas

Het Impact Canvas heeft als doel om zicht te krijgen op hoe impactvol de huidige afstudeertrajecten zijn van een concrete opleiding (meso niveau) in het hbo economisch domein, en met stakeholders te bepalen op welke aspecten men stappen zou willen en kunnen zetten om meer impact te krijgen. Impact Canvas Impact Canvas, de online versie op een bord in Miro

De vier cirkels van het Canvas: Vier niveaus van impact

Het canvas bestaat uit een schijf met vier cirkels. Elke cirkel staat voor een impact niveau in de kennisdriehoek van onderwijs, ondernemen en onderzoek. Hoe groter de cirkel, hoe impactvoller. Het niveau wordt enerzijds bepaald door het aantal ‘werelden’ uit de kennisdriehoek waarvoor waarde toegevoegd wordt, en anderzijds door de mate waarin er over de grenzen van die werelden wordt samengewerkt en wordt geleerd van elkaar.
 • Niveau 1: Opleiding is een gescheiden wereld, meerwaarde vooral voor de student
 • Niveau 2: Coördinatie van opleiding met opdrachtgevers, meerwaarde voor student en 1 andere partij (onderwijs, ondernemen of onderzoek); samenwerking is vaak ad hoc en opleiding heeft een dominante rol.
 • Niveau 3: Wederkerigheid tussen opleiding en 1 of 2 andere werelden; samenwerken en van elkaar leren; meerwaarde voor student, onderwijs en ondernemen of onderzoek
 • Niveau 4: De partijen werken grensoverschrijdend samen aan meerwaarde van de afstudeertrajecten, de werelden in de kennisdriehoek raken verbonden of deels vermengd (hybridisering); meerwaarde voor student, onderwijs, ondernemen en onderzoek.

De acht taartpunten: Aspecten van afstudeertrajecten

Het Canvas is een soort ‘schijf van 8’. Het is verdeeld in acht ‘taartpunten’, die elk een aspect van een afstudeertraject weergeven (dezelfde als de acht aspecten in de Scenario Matrix). In elke taartpunt is per impactniveau een algemene typering gegeven.

De bouwstenenkaartjes: Mogelijke invulling voor een aspect

Buiten de cirkels van het canvas staat voor elk aspect een set bouwstenenkaartjes. Elk kaartje geeft een variant voor invulling van het aspect. Sommige bouwstenen zijn inherent verbonden met een bepaald impactniveau, andere niet.

De opdracht

 1. De huidige situatie van een concrete opleiding in beeld brengen: Kies voor elk aspect de bouwstenenkaartjes die NU van toepassing zijn en leg elk kaartje op de meest relevante plaats op het canvas. Als je bepaalde bouwstenen mist, maak ze dan zelf bij met behulp van de blanco kaartjes.
 2. Zoekpaden naar meer impact: Op welke aspecten zou je willen opschuiven naar een hoger impactniveau? Welke bouwstenen horen daarbij? Kies de bouwstenen die daarbij horen en leg ze op de meest relevante plaats op het canvas.

Gebruikers en werkwijze online en offline

Je kunt de tool alleen gebruiken, maar het werkt beter naarmate je dat met meer partijen uit de kennisdriehoek doet: studenten, onderwijs, ondernemen, onderzoek. Het Impact Canvas is het gemakkelijkst te gebruiken met de online versie op een Miro Bord. De papieren versie vraagt wat meer voorbereiding maar heeft als voordeel dat je de bouwstenen letterlijk ‘in handen’ hebt en het is ook leuk om te doen.

Om het online te gebruiken:

 • Zorg dat je een account hebt in Miro (vraag een account for education aan als je bij een onderwijsinstelling werkt, dan kun je gratis een onbeperkt aantal borden maken)
 • Ga naar het Miro Bord met het Impact Canvas; je vindt daar altijd de meest recente versie
 • Klik linksboven in je beeld op de titel van het bord en kies ‘Duplicate’
 • Er opent een pop-up scherm, klik daarin op ‘Duplicate’
 • Even geduld, dan komt onder in je scherm een melding met de optie ‘Open Board’
 • Gebruik het Impact Canvas met een diversiteit aan stakeholders: docenten, studenten, praktijkpartners, onderzoekers; ca. 4 tot 6 personen per subgroep
 • Volg de instructie op het bord
 • Je kunt voor elke sessie waarin je het Impact Canvas wilt gebruiken een nieuwe kopie maken

Om het offline te gebruiken op een tafel:

 • Download het Impact Canvas 3.0 en print het in kleur op A0-formaat
 • Download de Bouwstenenkaartjes en print ze in kleur op stevig papier op A5 formaat
 • Knip de bouwstenenkaartjes uit, bundel ze per kleur
 • Volg de instructie op het Canvas
Member Check Impact Canvas tijdens de 3e werkconferentie op 10 mei 2022
Member Check Impact Canvas tijdens de 3e werkconferentie op 10 mei 2022