Co-design met een begeleidingsgroep

Co-design met begeleidingsgroep

Voor co-design met een heel systeem van belanghebbenden heb je mensen nodig die meedenken over hoe een vertegenwoordiging van het hele systeem eruit ziet, hoe je de diverse stappen in het proces zo kunt organiseren dat de diverse belanghebbenden zich betrokken voelen bij het onderzoek en hoe we gezamenlijk de scenario’s op een productieve wijze kunnen ontwikkelen en delen. Daarvoor  werken we met een begeleidingsgroep van 10 tot 15 personen die de diverse stakeholders vertegenwoordigen.

Wat doet de begeleidingsgroep

De leden van de begeleidingsgroep dragen bij aan:

 1. Het benoemen van de stakeholdergroepen: Wie moeten we in elk geval betrekken?  (start van spoor 2)
 2. Het selecteren van cases: Waar moeten we in elk geval gaan kijken (lijst met criteria)? Wie moeten we spreken? (spoor 1, Case studie)
 3. Het plannen van de werkconferenties voor scenario ontwikkeling en het uitnodigingsproces daarvoor (wie moeten er bij zijn, wat is handig in de organisatie en wat niet, hoe kunnen we uitkomsten delen, checken van taalgebruik in de uitnodiging etc.) (gedurende spoor 2) 
 4. Het breed verspreiden van de survey, het vergroten van de respons in het eigen netwerk (spoor 1, Survey)
 5. Bekendheid geven aan het onderzoek en de uitkomsten in het eigen netwerk.

Beoogde samenstelling van de begeleidingsgroep

Leden van de begeleidingsgroep hebben een goed netwerk in hun stakeholdergroep en kunnen helpen om te bepalen wat belangrijk is om de uitkomsten van het onderzoek te implementeren. We denken aan de volgende samenstelling:

 • 2 studenten/recente alumni
 • 3 opleidingscoördinatoren/docentbegeleiders:
 • 2 leidinggevenden/bestuurders:
 • 2 experts uit beroepspraktijk/bedrijfsbegeleiders van afstudeerders
 • 1 of 2 leden vanuit NVAO en certificerende instanties
 • 3 onderzoekers: de projectleiders Lisette Munneke, Els van der Pool en Tonnie van der Zouwen

De huidige samenstelling van de begeleidingsgroep vindt u hier