Begeleidingsgroep

De begeleidingsgroep speelt een belangrijke rol in het ontwerp en de planning van het onderzoek. We streven naar een vertegenwoordiging van het hele systeem van belanghebbenden in de kennisdriehoek. De onderstaande personen zijn op dit moment lid: 

Bestuurders/leidinggevenden/NVAO

Dr. Lieteke van Vucht Tijssen, interim bestuurder van hogescholen en universiteiten, lid Algemeen Bestuur NVAO

Henri Ponds, beleidsadviseur bij de NVAO

Derk Jan Kiewiet, lid sectorraad heo, directeur Business School, Hogeschool Windesheim

Dr. Mirjam Baars MBA, onderzoeker en docent Bedrijfskunde, Fontys Hogeschool

Studenten/alumni

Colin Nooijen, alumnus HRM opleiding, adviseur Arbeid en Gezondheid bij De Arbodienst

Nienke Lankveld, alumna Facility Management en student circulaire economie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Angelique Jans, alumna HRM Avans Hogeschool, Junior HRM adviseur bij Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

Beroepspraktijk/bedrijfsbegeleiders van afstudeerders

Marcel de Heer, beleidsadviseur kennis en onderwijs, gemeente Breda

Sing-Hui Yap, manager onderwijs, Driessen uitzendbureau in overheid, onderwijs & zorg

René Swart, HR Director, Schunk Xycarb Technology  B.V.

Onderzoekers 

Dr. Lisette Munneke, projectleider Impactvol afstuderen, senior onderzoeker bij het lectoraat Onderzoekend Vermogen van Daan Andriessen, Hogeschool Utrecht

Dr. Els van der Pool, lector Human Communication Development aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Dr. Tonnie van der Zouwen, lector sustainable Working and Organising aan Avans Hogeschool