Begeleidingsgroep

De begeleidingsgroep speelt een belangrijke rol in het ontwerp en de planning van het onderzoek. We streven naar een vertegenwoordiging van het hele systeem van belanghebbenden in de kennisdriehoek. De onderstaande personen hebbben al toegezegd: 

Bestuurders/leidinggevenden/NVAO

Dr. Lieteke van Vucht Tijssen, interim bestuurder van hogescholen en universiteiten, lid Algemeen Bestuur NVAO

Henri Ponds, beleidsadviseur bij de NVAO

Paul Ganzeboom, voorzitter sectorraad heo, directeur International Business School, Hanzehogeschool Groningen

Opleidingscoördinatoren/docentbegeleiders van afstudeerders

Dr. Mirjam Baars MBA, onderzoeker en docent Bedrijfskunde, Fontys Hogeschool

Studenten/alumni

Colin Nooijen, vierde jaars student HRM, Avans Hogeschool

Nienke Lankveld, vierde jaars student Facility Management, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Beroepspraktijk/bedrijfsbegeleiders van afstudeerders

Marcel de Heer, beleidsadviseur kennis en onderwijs, gemeente Breda

Karin Krijt – Garritsen, mede eigenaar van marketing en communicatiebureau Contentvisie

Ronnie Blanket. beleidsadviseur bij Verbond van Verzekeraars

Marieke Kruiswijk, young talent recruiter bij Achmea 

Onderzoekers 

Dr. Lisette Munneke, projectleider Impactvol afstuderen, senior onderzoeker bij het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van Daan Andriessen, Hogeschool Utrecht

Dr. Els van der Pool, lector Human Communication Development aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Dr. Tonnie van der Zouwen, lector sustainable Working and Organising aan Avans Hogeschool