Publicaties

Wat weten we nu?

Op deze pagina delen we onze publicaties en rapportages. Korte berichten en columns vindt u hier.


Rapportages

Eindrapportage, verantwoording voor NRO

Op weg naar impactvolafstuderen. Afstudeertrajecten in het hart van de kennisdriehoek. Eindrapportage van het onderzoeksproject voor de NRO, december 2022

Aandachtspunten voor Impactvol Afstuderen; rapportage werkconferentie 4 oktober 2019

Hoe ziet je ideale afstudeertraject eruit in 2025?; rapportage werkconferentie 2 oktober 2020

Co-design van tools voor impactvol afstuderen; rapportage co-design sessie 8 november 2021

Op weg naar impactvol afstuderen; rapportage werkconferentie 10 mei 2022


Artikelen

Munneke, L. (2020). Impactvol afstuderen in het hoger economisch beroepsonderwijs. Essay over de uitkomsten van de casestudie voor het NRO Symposium op 15 januari 2021. Download 

Doeze Jager – van Vliet, S. (2020). De meerwaarde van denkende handjes. Een studie naar impactvol afstuderen. Artikel in Thema Hoger Onderwijs 1-20, 54-60. Download  


Multimedia

Video Boundary crossing

Videoclip Boundary crossing, leerpotentieel op grenzen?
Door Lisette Munneke, 1 februari 2021


Praatplaat met samenvatting van alle resultaten


Infographic Impactvol afstuderen

Infograpic Impactvol Afstuderen