Case studie

Op dit moment zijn we bezig met het bepalen van selectiecriteria voor een verkennende meervoudige case studie. Doel van de case studie is om inzicht te krijgen in de vormgeving van de huidige afstudeertrajecten bij verschillende hogescholen en opleidingen (in het economisch domein).

Planning:

  • Selectiecriteria voor cases bepalen (mei – juni 2019)
  • Bespreken selectiecriteria en mogelijke cases in de begeleidingsgroep (eind juni 2019)
  • Een pilot case om de criteria en de haalbaarheid in de geraamde tijd te testen (september 2019)
  • Selectie van de cases (oktober 2019)
  • Cases beschrijven en analyseren (oktober 2019 – …

Als de case studie is afgerond start de survey studie, om een kwantitatief beeld te krijgen van de typen afstudeertrajecten van opleidingen (in de economische sector) en de beleving van de toegevoegde waarde daarvan door belanghebbenden.