Scenario Matrix

Ontwikkeling scenario’s

We hebben zes scenario’s ontwikkeld voor impactvolle afstudeertrajecten, met meerwaarde voor alle betrokken partijen. Die zijn gebaseerd op de uitkomsten van de 1e en 2e werkconferentie, op de inspirerende voorbeelden die we hebben opgehaald, en op de onderliggende Boundary Crossing theorie. Elk scenario biedt een vereenvoudigd en nogal overdreven model voor hoe een ideaal impactvol afstudeertraject eruit kan zien. Het zijn archetypen. Het voordeel van werken met een scenario is dat een groot aantal aspecten in een samenhangend geheel gepresenteerd wordt. Door de aangedikte presentatie is er veel af te dingen op de beschrijvingen, en in werkelijkheid zal er de nodige overlap zijn. Je kunt in een opleiding ook met meerdere scenario’s werken. 

Uitgangspunten voor Impactvol Afstuderen in de scenario’s

De scenario’s zijn gebaseerd op deze uitgangspunten:

  • Impactvol afstuderen betekent meervoudige waardecreatie; meerwaarde voor zowel student, opleiding, beroepspraktijk, als kennisvermeerdering
  • Dat betekent een leeromgeving gebaseerd op hybridisering, waarin de grenzen tussen onderwijs, onderzoek en praktijk vervagen, doorlaatbaarder, of flexibeler worden
  • Impactvol afstuderen kan alleen als er sprake is van samenwerking tussen opleiding, beroepspraktijk en onderzoekseenheden waarbij ook van elkaar geleerd wordt
  • Het gaat nog steeds om opleidingen van studenten, maar de focus van afstudeertrajecten verschuift van individuen naar gehele leeromgevingen.

Scenario matrix

Om kennis te maken met de scenario’s en je voorkeur te bepalen voor een ideaal afstudeertraject hebben we de tool ‘Scenario matrix’ ontwikkeld. Voor de matrix is een selectie gemaakt van de aspecten die zich onderscheiden per scenario; de aspecten die voor alle scenario’s gelden vind je dus niet in terug in de matrix. Dat maakt die aspecten echter niet minder belangrijk. De matrix geeft voor 8 hoofdaspecten aan hoe de scenario’s zich van elkaar onderscheiden.

Member check van de Scenario Matrix tijdens de 3e werkconferentie op 10 mei 2022

Voor alle scenario’s gelden de aspecten:

  • Hbo-waardig zijn, voldoen aan het Protocol Afstuderen 2.0
  • Professionele ontwikkeling van de student, afstuderen als start-bekwame professional met een diploma
  • Persoonlijke ontwikkeling van de student (Bildung)
  • Het plezier van opleiders en praktijkbegeleiders om studenten te helpen groeien
  • Goed organiseren en goed uitvoeren van programma’s en werkwijzen.