Scenario Matrix

Selectie van 8 hoofdaspecten voor 6 scenario's

Om kennis te maken met de scenario’s en je voorkeur te bepalen voor ideale afstudeertrajecten hebben we de tool ‘Scenario matrix’ ontwikkeld. Voor de matrix is een selectie gemaakt van de aspecten die zich onderscheiden per scenario; de aspecten die voor alle scenario’s gelden vind je dus niet in terug in de matrix. Dat maakt die aspecten echter niet minder belangrijk. Voor alle scenario’s gelden de aspecten: 

 • Hbo-waardig zijn, voldoen aan het Protocol Afstuderen 2.0 (Andriessen, Snel & Jacobs, 2017) 
 • Professionele ontwikkeling van de student, afstuderen als start-bekwame professional met een diploma 
 • Persoonlijke ontwikkeling van de student (Bildung) 
 • Het plezier van opleiders en praktijkbegeleiders om studenten te helpen groeien 
 • Goed organiseren en goed uitvoeren van programma’s en werkwijzen. 

De matrix geeft voor acht hoofdaspecten aan hoe de scenario’s zich van elkaar onderscheiden: 

 1. Totstandkoming van de match tussen student(en) en opdracht(en) 
 2. Innovatie van de praktijk 
 3. Innovatie van de opleiding
 4. Kenniskontwikkeling
 5. Begeleiding 
 6. Wat wordt opgeleverd
 7. Beoordeling 
 8. Mate van flexibiliteit 
Member check van de Scenario Matrix tijdens de 3e werkconferentie op 10 mei 2022

Gebruiksaanwijzing

De volledige gebruiksaanwijzing en de Scenario Matrix vind je hier. voor toepassing met een groep stakeholders staat op de website. Dit is een samenvatting:  

 • Nodig een diversiteit aan belanghebbenden uit: docenten, studenten, praktijkpartners, onderzoekers 
 • Maak tafelgroepen van 4 tot 6 personen 
 • Print de matrix en de gebruiksaanwijzing uit, 1 p.p.; dit document is gemaakt voor print op A3 formaat 
 • Lees de toelichting op de matrix en voer de stappen uit. 
 • Als je NU een opleiding zou mogen vormgeven, welke opties voor afstuderen zou je dan kiezen? Kies in de tabel PER RIJ de optie van je voorkeur en kruis die aan  
 • Je hoeft je niet te houden aan de opties van 1 scenario, je mag springen tussen de scenario’s, maar let wel op een logische samenhang.  
 • Bespreek de gemaakte keuzes in je tafelgroep, je hoeft het niet eens te worden, je kunt wel je voorkeur nog veranderen  
 • Wat betekent dit voor volgende stappen in samenwerken aan impactvolle afstudeertrajecten?  

Afbeelding van de matrix en instructie