Werkconferenties

Drie werkconferenties

Spoor 2 van het onderzoek is gericht op co-design van scenario’s voor afstudeertrajecten die impact hebben voor alle belanghebbenden. Dat doen we met drie werkconferenties. Daarin kijken we wat er nodig is voor goed onderbouwde en bruikbare scenario’s. De werkconferenties bereiden we voor samen met de begeleidingsgroep.

Werkconferentie 1: Aandachtspunten voor het onderzoek

De eerste werkconferentie is geweest op 4 oktober 2019, van 13.00 tot 17.00 uur in Utrecht. Daarin verzamelden we aandachtspunten voor zowel het onderzoeksproces als voor de gewenste ‘producties’ die daaruit voortkomen, zoals de te ontwikkelen scenario’s. Bekijk de rapportage hier.

Zie ook het blogbericht over deze werkconferentie, en het fotoverslag.  

Werkconferentie 2: Hoe ziet je ideale afstudeertraject eruit?

Werconferentie 2 is gehouden op 2 oktober 2020, door corona noodgedwongen online. We hebben de resultaten van de case studie gedeeld en toekomstbeelden gemaakt van het ideale afstudeertraject. Dat leverde bouwstenen voor de scenario’s en aandachtspunten voor de Survey Studie. Bekijk de rapportage.

Werkconferentie 3: Scenario’s impactvolle afstudeer trajecten en tools om die te realiseren

In werkconferentie 3, gepland in het voorjaar van 2022 gaan we aan de slag met de concepten van scenario’s en tools die we hebben ontwikkeld. De tools gaan zowel over het micro niveau (een specifiek afstudeertraject), het meso niveau (herontwerp van een specifiek curriculum) als het macro niveau (samenwerken in de kennisdriehoek).