Werkconferenties

Drie werkconferenties

Spoor 2 van het onderzoek is gericht op co-design van scenario’s voor afstudeertrajecten die impact hebben voor alle belanghebbenden. Dat doen we met drie werkconferenties. Daarin kijken we wat er nodig is voor goed onderbouwde en bruikbare scenario’s. De werkconferenties bereiden we voor samen met de begeleidingsgroep.

Werkconferentie 1

De eerste werkconferentie is geweest op 4 oktober 2019, van 13.00 tot 17.00 uur in Utrecht. Daarin verzamelden we aandachtspunten voor zowel het onderzoeksproces als voor de gewenste ‘producties’ die daaruit voortkomen, zoals de te ontwikkelen scenario’s. Bekijk de rapportage hier.

Zie ook het blogbericht over deze werkconferentie, en het fotoverslag.  

Werkconferenties 2 en 3

Werconferentie 2 wordt gepland in mei 2020. Dan gaat het over de resultaten van de case studie, de verzamelde bouwstenen voor de scenario’s en aandachtspunten voor de Survey Studie.

In werkconferentie 3, gepland in het najaar van 2012 gaan we aan de slag met een aantal scenario’s die zijn ontwikkeld.