Survey

In aanvulling op de casestudie doen we een survey studie om een breed inzicht te krijgen in de huidige manier van afstuderen in het economisch domein van het hbo. Hoe zien de afstudeertrajecten er nu uit, wat ervaren de diverse belanghebbenden als toegevoegde waarde, wat zijn wensen voor vernieuwing?

We hebben verschillende vragenlijsten gemaakt voor de diverse belanghebbenden: Voor docenten die afstudeerders begeleiden, voor studenten/alumni, voor praktijkbegeleiders. Op een later moment inventariseren we ook het perspectief van lectoren en docent-/senior-onderzoekers.

Begeleid je als docent afstudeerders? Of ben je na 2017 afgestudeerd aan het hbo? Of begeleid je afstudeerders binnen jouw organisatie? Geef dan je perspectief op het afstuderen en draag bij aan het ontwikkelen van impactvollere afstudeertrajecten! Het invullen van de vragenlijst kost 10 tot 15 minuten van je tijd en daarmee draag je bij aan een belangrijke ontwikkeling. Deelname is anoniem.

  • Docentbegeleiders klikken hier
  • Praktijkbegeleiders klikken hier
  • Onderzoekers/onderzoeksdocenten klikken hier
  • Lectoren klikken hier