Survey

Een survey onderzoek onder een dwarsdoorsnede van alle stakeholdergroepen van de afstudeerpraktijk. De survey studie geeft een kwantitatief inzicht in hoe de diverse stakeholders (opleiders, studenten/alumni, onderzoekersgroepen en praktijkpartners) de toegevoegde waarde ervaren van de diverse vormen van afstudeertrajecten, zoals die in de case studie zijn opgehaald.

We verwachten de Survey eind 2020 te starten, na afronding van de Case studie.