Survey

In aanvulling op de casestudie doen we een survey studie om een breed inzicht te krijgen in de huidige manier van afstuderen in het economisch domein van het hbo. Hoe zien de afstudeertrajecten er nu uit, wat ervaren de diverse belanghebbenden als toegevoegde waarde, wat zijn wensen voor vernieuwing?

We hebben verschillende vragenlijsten gemaakt voor de diverse belanghebbenden: Voor docenten die afstudeerders begeleiden, voor studenten/alumni, voor praktijkbegeleiders, voor lectoren en voor docent-/senior-onderzoekers.

Het Survey is op 1 februari 2022 afgesloten. We zijn op dit moment druk bezig met het analyseren van de resultaten. We bedanken iedereen die mee heeft gedaan aan het Survey.