Consortium partners

Het consortium bestaat uit drie onderzoeksgroepen van drie verschillende hogescholen en de Sector AdviesRaad (SAC) voor opleidingen in de economische sector. De onderzoeksgroepen zijn complementair, ze hebben ieder hun eigen focus. Dit zijn de partners in het consortium:

Hogeschool Utrecht, lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Avans Hogeschool, lectoraat Sustainable Working and Organising

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, lectoraat Human Communication Development

Vereniging Hogescholen, Sectoraal AdviesCollege Hoger Economisch Onderwijs/ sectorraad heo