Aanmelden voor de werkconferentie op 4 oktober 2019

Ja, ik kom naar de werkconferentie Impactvol Afstuderen op 4 oktober 2019:

Voor zover van toepassing
Van de conferentie komt een openbaar fotoverslag met impressies van de werkwijze, overzichten met geanonimiseerde resultaten, en een deelnemerslijst met naam, rol en organisatie. Wilt u niet herkenbaar op een foto dan kunt u dit aangeven tijdens de conferentie.