Uitnodiging voor werkconferentie op 4 oktober 2019

Vrijdag 4 oktober 2019 van 13.00 – 17.00 uur, vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht.

Op 24 juni 2019 hebben we samen met de begeleidingsgroep een planning gemaakt voor het co-design spoor van het project. We hebben drie werkconferenties gepland gedurende de drie jaar van het onderzoek, steeds in het najaar. Op 4 oktober 2019 is de eerste werkconferentie. Daarvoor bent u van harte uitgenodigd.

In deze eerste werkconferentie willen we samen met belanghebbenden aandachtspunten verzamelen voor impactvol afstuderen, zowel voor het onderzoeksproces als voor de ‘producties’ die daaruit voortkomen. Wat zijn belangrijke ingrediënten voor impactvolle scenario’s? Wat gaat de resultaten bruikbaar en zinvol maken? Met welke ontwikkelingen moeten we rekening houden?

Wie komen er?

Voor deze bijeenkomst verwachten we ca. 150 deelnemers. We nodigen een diverse vertegenwoordiging uit van iedereen die belang heeft bij impactvol afstuderen: uit het onderwijs (studenten, opleiders, leidinggevenden), uit de beroepspraktijk (praktijkpartners, afnemers van opleidingen), van onderzoeksinstellingen (lectoraten en andere samenwerkende kennisinstellingen), en overkoepelende netwerken en instanties zoals het SAC en NVAO.

Wat gaan we doen?

We gaan werken met een uitnodigende, productieve en verrassende methode waarbij de participatie van alle deelnemers essentieel is. Een methode die op zich al de moeite waard is om kennis mee te maken, die met kleine en (hele) grote groepen gebruikt kan worden om concrete stappen te zetten in complexe vraagstukken. U ben nú al uitgenodigd om over onderwerpen na te denken waarvan u vindt dat deze op de agenda moeten komen. Van deze bijeenkomst maken we een fotoverslag met een impressie van alle stappen en geanonimiseerde overzichten van de resultaten. Dat verslag delen we met alle belanghebbenden die er niet bij konden zijn.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over het programma en de mogelijkheid om zich aan te melden vind u hier. We streven naar een zo rijk mogelijke diversiteit aan deelnemers. Er is daarom per belanghebbendengroep een maximum aantal plaatsten beschikbaar en vol is vol. Meld u daarom zo spoedig mogelijk aan.

Als u vragen heeft over het project, of over deze bijeenkomst, neemt u dan contact op via info@impactvolafstuderen.nl, of met een van de leden van het kernteam.