Uitnodiging 2e werkconferentie, verzet van 15 mei naar 2 oktober 2020: Hoe ziet je ideale afstudeertraject eruit?

Vrijdag 2 oktober 2020 (i.p.v. 15 mei) van 12.30 – 16.30 uur, vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Waarom deze werkconferentie?

In het NRO project Impactvol Afstuderen onderzoeken we vormen van afstuderen in het hbo. We willen met een co-design aanpak scenario’s ontwerpen voor afstudeertrajecten die impact hebben voor zowel onderwijs, bedrijfsleven, als onderzoek. 

In het afgelopen half jaar hebben we een casestudie gedaan naar de huidige vormen van afstuderen bij economische hbo-opleidingen. In deze tweede werkconferentie willen we de uitkomsten van deze studie samen kritisch bekijken en aanvullen met beelden voor scenario’s. Hoe ziet het ideale afstudeertraject eruit voor jou? Dat levert de bouwstenen op waarmee we verschillende scenario’s kunnen schetsen voor waardevolle afstudeertrajecten.

Wat gaan we doen?

We gaan in een eerste ronde de uitkomsten van de Case studie kritisch bekijken. Dat doen we in kleine groepen, met behulp van handzame overzichten. Zijn de resultaten herkenbaar? Volledig genoeg? We verzamelen alle feedback en delen plenair de belangrijkste conclusies. Daarna verplaatsen we ons naar de toekomst. Het is 2025 en je ideale afstudeertraject is gerealiseerd (of staat in de steigers). Hoe ziet dat eruit? We vormen groepen die op creatieve wijze met hoofd, hart en handen toekomstbeelden gaan uitwerken. Elke groep presenteert daarna hun toekomstbeeld. Plenair halen we daar conclusies uit op voor verdere scenario ontwikkeling. Mogelijk vormen we ook ontwikkelgroepen die samen met leden van het onderzoeksteam een scenario verder gaan uitwerken.

Programma

Tijd Activiteiten
12.30 – 13.00 uur Inloop met koffie en thee (geen lunch)
13.00 – 13.10 uur Welkom, toelichting doel en werkwijze van de bijeenkomst
13.10 – 13.50 uur Ronde 1: Bespreken uitkomsten van de Case studie, feedback verzamelen
13.50 – 14.00 uur Plenaire terugkoppeling van de eerste ronde
14.00 – 15.15 uur Ronde 2 (inclusief pauze): Toekomstbeelden maken ideale afstudeertraject
15.15 – 15.45 uur Presentaties toekomstbeelden
15.45 – 16.15 uur Plenair analyseren conclusies ophalen uit de toekomstbeelden.
16.15- 16.30 uur Terugblik op de bijeenkomst en vooruitkijken naar vervolg
16.30 – …..    uur Borrel

Wie komen er?

Voor deze bijeenkomst verwachten we ca. 80 deelnemers. We nodigen een diverse vertegenwoordiging uit van iedereen die belang heeft bij impactvol afstuderen: uit het onderwijs (studenten, opleiders, leidinggevenden), uit de beroepspraktijk (praktijkpartners, afnemers van opleidingen), van onderzoeksinstellingen (lectoraten en andere samenwerkende kennisinstellingen), en overkoepelende netwerken en instanties zoals het SAC en NVAO.

Ben je docent? Neem dan een student mee en nodig ook een praktijkpartner uit. Wel graag even aanmelden.

Aanmelden en voorwaarden

Als u inschrijft gaat u akkoord met de voorwaarden voor verslaglegging. Van de werkconferentie maken we een openbaar verslag om de uitkomsten te kunnen delen. In het verslag komen impressies van de werkwijze, overzichten met anoniem gemaakte resultaten en een deelnemerslijst met alleen uw naam, rol en organisatie. Als u niet herkenbaar op een foto wilt dan kunt u dit aangeven tijdens de werkconferentie. U kunt zich aanmelden via deze aanmeldknop:

Meer informatie over het project Impactvol Afstuderen vindt u op deze website. Als u vragen heeft over het project, of over deze bijeenkomst, neemt u dan contact op via info@impactvolafstuderen.nl, of met een van de leden van het kernteam.

We kijken uit naar uw komst.

Namens het onderzoeksteam en de begeleidingsgroep,

Dr. Lisette Munneke, Hogeschool Utrecht
Dr. Els van der Pool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Dr. Tonnie van der Zouwen MCM, Avans Hogeschool