Uitnodiging 2e werkconferentie, verzet van 15 mei naar 2 oktober 2020 en nu online: Hoe ziet je ideale afstudeertraject eruit?

Vrijdag 2 oktober 2020 (i.p.v. 15 mei) van 12.45 – 16.30 uur, online via Teams

Waarom deze werkconferentie?

In het NRO project Impactvol Afstuderen onderzoeken we vormen van afstuderen in het hbo. We willen met een co-design aanpak scenario’s ontwerpen voor afstudeertrajecten die impact hebben voor zowel onderwijs, bedrijfsleven, als onderzoek. 

In het afgelopen half jaar hebben we een casestudie gedaan naar de huidige vormen van afstuderen bij economische hbo-opleidingen. In deze tweede werkconferentie delen we de uitkomsten van deze studie en dat beeld gaan we aanvullen met jullie beelden voor scenario’s. Hoe ziet het ideale afstudeertraject eruit voor jou? Dat levert de bouwstenen op waarmee we verschillende scenario’s kunnen schetsen voor waardevolle afstudeertrajecten.

Wat gaan we doen?

NB: In de bijeenkomst van de begeleidingsgroep op 7 september 2020 hebben we gezamenlijk besloten dat het gezien de omstandigheden beter is om de bijeenkomst online te houden. Ook dan kunnen we interactief in subgroepen werken, met behulp van een digitale muur.

We gaan in een eerste ronde de uitkomsten van de Case studie delen in een korte video. Je krijgt een beeld van wat studenten, docenten en praktijkpartners nu als van waarde ervaren in afstudeertrajecten. Daarna verplaatsen we ons naar de toekomst. Het is 2025 en je ideale afstudeertraject is gerealiseerd (of staat in de steigers). Hoe ziet dat eruit? We vormen groepen die op creatieve wijze met hoofd, hart en handen toekomstbeelden gaan uitwerken. Elke groep presenteert daarna hun toekomstbeeld. Plenair halen we daar conclusies uit op voor verdere scenario ontwikkeling. Mogelijk vormen we ook ontwikkelgroepen die samen met leden van het onderzoeksteam een scenario verder gaan uitwerken.

Programma: aangepast naar online

Tijd Activiteiten
12.45 – 13.00 uur Virtuele inloop, informeel bijpraten (zelf voor eten en drinken zorgen)
13.00 – 13.10 uur Welkom, check-in, toelichting doel en werkwijze van de bijeenkomst
13.10 – 13.45 uur Ronde 1: Korte video ‘Wat is nu van waarde in afstudeertrajecten’, daarna bespreken in subgroepen
13.45 – 14.00 uur Plenaire terugkoppeling van de eerste ronde
14.00 – 15.15 uur Ronde 2 (inclusief pauze): Toekomstbeelden maken ideale afstudeertraject, in subgroepen
15.15 – 15.45 uur Presentaties toekomstbeelden, plenair
15.45 – 16.15 uur Individueel analyseren van de toekomstbeelden en daarna plenair conclusies ophalen
16.15- 16.30 uur Terugblik op de bijeenkomst en vooruitkijken naar vervolg
16.30 – …..    uur Borrel (zelf inschenken) en napraten

Wie komen er?

Voor deze bijeenkomst verwachten we ca. 80 deelnemers. We nodigen een diverse vertegenwoordiging uit van iedereen die belang heeft bij impactvol afstuderen: uit het onderwijs (studenten, opleiders, leidinggevenden), uit de beroepspraktijk (praktijkpartners, afnemers van opleidingen), van onderzoeksinstellingen (lectoraten en andere samenwerkende kennisinstellingen), en overkoepelende netwerken en instanties zoals het SAC en NVAO.

Ben je docent? Neem dan een student mee en nodig ook een praktijkpartner uit. Wel graag even aanmelden.

Aanmelden en voorwaarden

Als je inschrijft ga je akkoord met de voorwaarden voor verslaglegging. Van de werkconferentie maken we een openbaar verslag om de uitkomsten te kunnen delen. In het verslag komen impressies van de werkwijze, overzichten met anoniem gemaakte resultaten en een deelnemerslijst met alleen je naam, rol en organisatie. Als je niet herkenbaar op een foto wilt dan kun je dit aangeven tijdens de werkconferentie.

Het maximum aantal van 80 deelnemers is bereikt! Aanmelden is helaas niet meer mogelijk

Meer informatie over het project Impactvol Afstuderen vind je op deze website. Als je vragen hebt over het project, of over deze bijeenkomst, neem dan contact op via info@impactvolafstuderen.nl, of met een van de leden van het kernteam.

We kijken uit naar je komst.

Namens het onderzoeksteam en de begeleidingsgroep,

Dr. Lisette Munneke, Hogeschool Utrecht
Dr. Els van der Pool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Dr. Tonnie van der Zouwen MCM, Avans Hogeschool