Uitnodiging 3e werkconferentie: Op weg naar impactvol afstuderen

Dinsdag 10 mei 2022 van 12.15 – 17.00 uur

Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht,

Waarom deze werkconferentie?

In het NRO project Impactvol Afstuderen in het hbo willen we met een co-design aanpak scenario’s ontwerpen voor afstudeertrajecten die impact hebben voor zowel onderwijs, beroepspraktijk, als onderzoek. In het afgelopen jaar hebben we een survey gehouden onder de diverse belanghebbenden. Hoe krijgt het afstuderen nu vorm? Wat ervaart men als toegevoegde waarde? Wat zijn wensen voor vernieuwing? Dat heeft brede inzichten opgeleverd. We hebben deze inzichten samen met de aandachtspunten uit de eerste werkconferentie en de toekomstbeelden uit de tweede werkconferentie verwerkt in scenario’s voor impactvol afstuderen. En we hebben hulpmiddelen ontwikkeld en getest om stappen te zetten richting die scenario’s. In deze derde werkconferentie gaan we met een diversiteit aan belanghebbenden de resultaten checken op herkenbaarheid, volledigheid en bruikbaarheid.

Wat brengt het je?

Als je meedoet:

  • Krijg je zicht op hoe impactvol huidige afstudeertrajecten zijn voor de diverse belanghebbenden.
  • Krijg je inzicht in welke stappen je kunt zetten om afstuderen impactvoller te maken in een concrete opleiding, en ervaring met de ontwikkelde hulpmiddelen om die stappen te zetten.
  • Doe je ervaring op met ontwikkelde hulpmiddelen om die stappen te zetten.
  • Kun je aan de slag met je eigen casus als je met een relevante groep betrokkenen komt (docent, student, praktijk partner, lector).

Wat gaan we doen?

We gaan in een eerste ronde de uitkomsten van het survey plenair presenteren en daarna in kleine groepen betekenis geven met behulp van handzame overzichten. Daarna bekijken we de scenario’s die we hebben ontwikkeld en de zoekpaden om daar te komen. De scenario’s kun je zien als wenkende perspectieven, stippen op de horizon. In kleine groepen bespreken we welke elementen van die scenario’s en keuzes in de paden daarnaar toe je het meest aanspreken en waarom. Gezamenlijk maken we een overzicht van de voorkeuren en verzamelen we ook feedback over de scenario’s en zoekpaden zelf. Vervolgens gaan we aan de slag met de ontwikkelde hulpmiddelen om afstudeertrajecten impactvoller te maken. Die zijn te gebruiken voor zowel concrete afstudeertrajecten als voor (her)ontwerp van afstudeertrajecten van opleidingen.

Programma

TijdActiviteiten
12.15 – 13.00 uurInloop met lunch
13.00 – 13.20 uurWelkom en presentatie uitkomsten survey
13.20 – 13.50 uurWerkronde 1: Bespreken uitkomsten survey. Feedback verzamelen
13.50 – 14.30 uurWerkronde 2: Scenario’s en zoekpaden verkennen en eigen voorkeur bepalen
14.30 – 14.50 uurPauze
14.50 – 15.00 uurPlenair delen van de conclusies uit werkronde 2
15.00 – 16.30 uurWerkronde 3: Aan de slag met de ontwikkelde hulpmiddelen
16.30 – 17.00 uurTerugblik op de bijeenkomst en vooruitkijken naar vervolg
17.00 –  17.30 uurNapraten onder het genot van een drankje

Hoe gaat het verder na deze werkconferentie?

Je krijgt kort na de conferentie een fotoverslag van de bijeenkomst en een rapportage met de resultaten en conclusies. De feedback op de scenario’s en hulpmiddelen verwerken we in definitieve versies. Alles komt vrij beschikbaar via de website.

Aanmelden en voorwaarden

Als je inschrijft ga je akkoord met de voorwaarden voor verslaglegging. Van de werkconferentie maken we een openbaar verslag om de uitkomsten te kunnen delen. In het verslag komen impressies van de werkwijze, overzichten met anoniem gemaakte resultaten en een deelnemerslijst met alleen je naam, rol en organisatie. Als je niet herkenbaar op een foto wilt dan kun je dit aangeven tijdens de werkconferentie. [Aanmelding is gesloten per 5 mei 2022]

Meer informatie over het project Impactvol Afstuderen vind je op deze website. Als je vragen hebt over het project, of over deze bijeenkomst, neem dan contact op via info@impactvolafstuderen.nl, of met een van de leden van het kernteam.

We kijken uit naar je komst.
Namens het onderzoeksteam en de begeleidingsgroep,

Dr. Lisette Munneke, Hogeschool Utrecht
Dr. Els van der Pool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Dr. Tonnie van der Zouwen MCM, Avans Hogeschool