Startbijeenkomst NRO hoger onderwijs

 

Op 10 april 2019 was de startbijeenkomst met onderzoekers van alle zes projecten die deelnemen aan de eerse ronde praktijkgericht onderzoek hoger onderwijs van de NRO. De missie van het NRO is ‘met onderzoek onderwijs vernieuwen’. Voor deze ronde richt de vernieuwing zich op de thema’s toegang tot hoger onderwijs, kleinschalig hoger onderwijs en het thema waar ons onderzoek Impactvol afstuderen zich op richt, nl. verbinding met de samenleving. Dit zijn de projecten:

 • Onbedoelde effecten van selectie op de diversiteit van de geneeskundestudentenpopulatie en de kandidatenpool: Wat kunnen we er aan doen?
  Projectleider: Prof.dr. G. Croiset
 • ‘Life is tough but so are you’. Bevorderen van mentale veerkracht van studenten aan de lerarenopleiding.
  Projectleider: Prof.dr. K. van Veen
 • Studentenwelzijn door betrokkenheid en netwerkleren in het pabocurriculum
  Projectleider: Prof.dr. S. Brand-Gruwel
 • Impactvol afstuderen in het hoger onderwijs: afstudeertrajecten in het hart van de kennisdriehoek
  Projectleider: Dr. D. Andriessen
 • Ervaringsonderwijs in juridische opleidingen: een brug naar de samenleving
  Projectleider: Prof.dr. M. Volman
 • Ontwikkeling van de Inclusivity Training Toolkit
  Projectleider: Dr. A. Cairo

Elk project werd kort gepresenteerd. Daarna hielden we een intervisiecarroussel met twee rondes. Van elk project staat iemand bij een flipover met vragen over de onderzoeksopzet, de anderen kunnen daarop reageren en tips geven. Een productieve werkwijze en een leuke manier om de elkaar te leren kennen.

Download de presentaties van de onderzoeksprojecten: Presentaties NRO startdag praktijkgericht onderzoek HO.