Rappportage werkconferentie: Hoe ziet je ideale afstudeertraject eruit in 2025?

Afstuderen moet weer een feestje worden i.p.v. een zwaard van Damocles dat boven de laatste fase van de studie hangt. Intrinsieke motivatie van partijen, gevoel voor urgentie, is hiervoor de basis, ongeacht hoe je het gaat inrichten in opzet of aanpak.” (deelnemer)

Op 2 oktober 2020 was de tweede werkconferentie. In een virtuele werkruimte in Microsoft Teams ontmoetten ca. 52 personen elkaar. Deelnemers komen uit onderwijs (studenten, opleiders, leidinggevenden) uit de beroepspraktijk (praktijkpartners, afnemers van opleidingen), van onderzoeksinstellingen (lectoraten en andere samenwerkende kennisinstellingen) en overkoepelende netwerken en instanties zoals het SAC en de NVAO. 

Rode draad

De conferentie heeft mooie beelden opgeleverd over hoe een impactvol afstudeertraject eruit kan zien. Dit zien deelnemers als rode draad:

 1. Afstuderen moet weer een feestje worden i.p.v. een zwaard van Damocles dat boven de laatste fase van de studie hangt.
 2. Intrinsieke motivatie van partijen, gevoel voor urgentie, is hiervoor de basis, ongeacht hoe je het gaat inrichten in opzet of aanpak
 3. Samenwerken en partnerschap zijn sleutelwoorden:
  •Opleiding, praktijk en studenten zijn samen verantwoordelijk voor de competente professional
  •Studenten ook meer laten samenwerken
  •Samen beoordelen, grotere rol voor bedrijven hierin
 4. Keuzemogelijkheden voor studenten in verschillende manieren van onderzoek doen en soort beroepsproducte
 5. Opleveren van beroepsproducten voert de boventoon in plaats van opleveren van een verslag. 6.Bij alles beseffen dat de praktijk meestal weerbarstiger is dan de plannen.

Conclusies uit de toekomstbeelden

Het onderzoeksteam heeft na de werkconferentie alle resultaten geanalyseerd met de vragen in het achterhoofd “Waar gaat het deelnemers in wezen om als je kijkt naar de ideale afstudeertrajecten, welke waarden staan centraal, wat komt naar voren?”. Dit zijn onze conclusies:

 1. We zien drie hoofdstromingen in de toekomstbeelden, die elkaar deels kunnen overlappen:
  a. De learning community/broedplaats: Flexibele invulling van het afstudeertraject in een gelijkwaardig samenspel met beroepspraktijk, opleiding en student. Alle partijen leren ook van elkaar. Als een duiventil waar betrokkenen af en aanvliegen. Afstuderen met een eigen onderneming hoort hier ook tot de mogelijkheden.
  b. De jonge professional: Beroepsidentiteit ontwikkelen en leren om het verschil te maken staan centraal.
  c. Beroepsproducten maken: Praktijk centraal, leveren van beroepsproducten met meerwaarde voor de praktijk als leidraad voor ontwikkeling.
 2. Flexibiliteit en keuzemogelijkheden voor studenten komen in bijna alle toekomstbeelden terug.
 3. Docenten krijgen een meer coachende rol.
 4. Onderzoek dient als ondersteuning voor praktijkopdrachten. De nadruk ligt daarbij sterk op het ontwikkelen van een onderzoekende houding.
 5. De wijze van beoordelen moet recht doen aan de kenmerken van het scenario. Meer formatief, wat is er geleerd, praktijk beoordeelt mee.

Alles over de opzet, werkwijze en resultaten lees je in deze rapportage, in de vorm van een diapresentatie