Het nieuwe afstuderen bij HRM: Van onderzoek tot en met implementatie in een heel jaar

Door Leon Kuijpers, afstudeerbegeleider bij de HRM opleiding van Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch

Van twintig weken naar een heel afstudeerjaar

In 2018 startte de HRM opleiding van de Academie voor HRM en Bedrijfskunde (AHB) van Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch met de ontwikkeling van een nieuw afstudeerprogramma. Dit in aansluiting op de curriculumvernieuwing waar in het studiejaar 2016/2017 mee was begonnen. Een belangrijk doel in het nieuwe afstuderen is om als vervolg op het HR-advies, ook een (deel)implementatie van dit advies op te nemen. Door deze aanvulling, en het positioneren van het onderdeel verandermanagement bij het begin van het afstudeerjaar, werd het afstuderen verlengd en is er sprake van en volledig afstudeerjaar.

Vier fasen met elk een beroepsproduct

Het afstuderen is vanaf het collegejaar 2019-2020 verdeeld in vier afzonderlijke beroepsproducten. In deze producten is de student in staat om een veelheid aan beroepsbekwaamheden aan te tonen. Deze zijn gebaseerd op de kerncompetenties die landelijk zijn vastgesteld en opgenomen in het landelijk HRM opleidingsprofiel (LOOHRM, 2016). De vier beroepsproducten binnen het afstuderen zijn: projectvoorstel (definiëren van een onderzoeksvraag), diagnose (onderzoeksresultaten en conclusies), HR advies (creëren van gedragen oplossingsrichtingen), implementatie (implementeren en evalueren van een van de oplossingsrichtingen).

Participatief onderzoek in en met de praktijk

Het afstuderen vindt plaats bij een organisatie waar een concreet HR-vraagstuk aan de orde is en waarvoor op relatief korte termijn een oplossing moet komen. In de onderzoeksaanpak die hieruit volgt staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • Participatief onderzoek doen en het creëren van netwerken. Onderzoek doen samen met interne en externe stakeholders.
  • Het inzetten van diverse (aanvullende) onderzoeksmethoden.
  • Verandermanagement. Analyseren, ontwikkelen en realiseren van een effectieve veranderstrategie binnen de context van het vraagstuk.
  • Verantwoording; inhoudelijk en methodologisch.
  • Reflectie op kritische momenten en beroepshouding.

Groeiende autonomie zorgt voor groeiend zelfvertrouwen en plezier

Studenten krijgen bij de realisatie van de beroepsproducten ondersteuning door een begeleidingsteam van docenten. Wekelijks zijn er contactmomenten met de studenten, waarin we in kleine groepen de voortgang bespreken en/of inhoudelijke workshops of expertsessies aanbieden. We activeren studenten in toenemende mate  om zelf het initiatief te nemen bij het vormgeven en uitvoeren van het onderwijs. Studenten bepalen bijvoorbeeld zelf de agenda’s van de begeleidingsbijeenkomsten en verzorgen presentaties over HR-thema’s, concept beroepsproducten en methoden voor onderzoek. Deze vorm van begeleiding met regelmatige interactie en groeiende autonomie resulteert in meer zelfvertrouwen, beroepsvaardigheden, deskundigheid en plezier bij de studenten. Deze positieve resultaten blijken uit de formatieve en summatieve beoordelingen, waarbij meerdere docenten, opdrachtgevers/praktijkbegeleiders en externe deskundigen betrokken zijn.

Dat onze studenten vertrouwen ontwikkelen en impact hebben tijdens het afstuderen blijkt uit de volgende citaat van een student uit de eerste lichting nieuwe afstudeerders (juli 2020):

Een oplossing vinden is meestal niet heel moeilijk, maar de juiste oplossing die ook past binnen de context van de organisatie is lastiger. Dit is alleen mogelijk als je aandacht besteed aan de context van de organisatie, het veranderkundig perspectief en het meenemen van mensen daarin…………. Deze vorm van afstuderen heeft ervoor gezorgd dat ik impact binnen maar ook buiten de organisatie heb kunnen maken. Dit komt doordat ik altijd kritisch ben gebleven tijdens het onderzoek en vooral kritiek ook juist heb opgezocht.”.

Wij hebben er, mede door dit soort uitspraken, vertrouwen in dat “onze” studenten met passende ervaringen en competenties hun HR-carrière gaan starten en een verrijking zijn voor het werkveld. Dat geeft ons plezier!