Friendly Stalking in cross-sectoraal afstudeeratelier

Door Athalia Haxelmans, projectleider onderwijsvernieuwing, en Godelieve Spaas, lector new economy

Cross-sectoraal afstuderen in een een afstudeeratelier

In het afstudeeratelier werken studenten van diverse opleidingen samen aan een cross sectoraal thema. Dat doen ze met een diversiteit aan belanghebbenden samen met het Urban Living Lab Breda. Partners zijn docenten, onderzoekers, burgers, de gemeente en maatschappelijke en ondernemende organisaties in de regio Breda. We werken vanuit de gezamenlijke vraag aan thema’s zoals stadslandbouw, ondernemen in de wijk of smart city. We werken op een locatie in de stad Breda waar het onderwerp speelt. Voor hun afstuderen legt iedere student vast welk aandeel zij of hij in het grotere geheel heeft en hoe de gemeenschappelijke impact en die van iedere andere deelnemer daar beter van wordt. In deze werkplaats gaan leren en onderzoeken hand in hand en dragen we bij aan het zwaartepunt wellbeing economy.

Tijdens de eerste ronde in de eerste helft van 2021 werken zeven studenten van verschillende opleidingen uit diverse sectoren van Breda UAS en Avans samen rondom de vraag: Hoe kan (gerobotiseerde) stadslandbouw bijdragen aan het welzijn in de regio Breda? Het komend schooljaar breiden we het aantal thema’s waaraan we werken uit, zodat ze bij een breed scala aan opleidingen passend zijn. We zoeken voor het komende studiejaar 30 3 of 4de jaars  studenten die binnen het Atelier de uitdaging aangaan om te werken aan een van deze deze thema’s. Dat doen we inter- en transdisciplinair en creërend en met nauwe betrokkenheid van het Urban Living Lab. We starten een Atelier met een intensieve 2-daagse bijeenkomst waarin we elkaar en elkaars ambitie leren kennen. Ook wordt het onderwerp verkend zodat in de eerste weken van het Atelier studenten een eigen ambitie kunnen formuleren binnen het onderwerp. Er is ruimte om invulling te geven aan opleidingseisen, maar er wordt ook ruimte gezocht om te experimenteren met nieuwe methodes die sectoroverstijgend werken mogelijk maken. Door samenwerking en afstemming zal een stevig antwoord op de gestelde vraag ontstaan. We bieden geen gespreid bedje maar betrokken mensen die verbinden, steunen en kwaliteiten aanboren, ongeacht je opleiding. 

Urban Living Lab en het Atelier de Tussenruimte

Het Urban Living Lab is een levend netwerk van mensen die in cocreatie met inwoners werken aan nieuwe oplossingen, nieuwe vormen voor een duurzame, gezonde, leefbare, bereikbare en voor iedereen toegankelijke stadssamenleving waarin de mensen zichzelf en elkaar weten te vinden en te redden. Het draait hierbij om veranderingen en vernieuwingen die er toe doen in de stad Breda en de regio. Het Atelier De Tussenruimte is een initiatief van Avans Hogeschool waarin we leren, onderzoeken en ontwikkelen over sectoren heen. We werken met vraagstukken in de ruimte tussen sectoren, maar ook onderzoek en praktijk, onderwijs en werkveld, stad en land, etc. De hoofdvraag waar we aan werken: Hoe kunnen de kwaliteiten van de stad met de kwaliteiten van het land met elkaar verweven om de kwaliteit van Samen Leven te bevorderen? Dat past natuurlijk heel goed bij het Urban Living Lab Breda. Studenten die in het 3de of 4de leerjaar zitten kunnen in dat Atelier een stage opdracht, afstudeer opdracht of een minor opdracht doen. Of eigenlijk elke opdracht die binnen hun curriculum valt.

Friendly Stalking, studenten versterken elkaar en beoordelen mee

Om een vraagstuk cross sectoraal aan te pakken is je verdiepen in die ander een voorwaarde. Door één op één elkaar te volgen met als doel (het werk van) de ander te versterken ontstaat een stevig netwerk van samenwerkende partners om een vraagstuk op te lossen. Met deze manier van werken willen we het volgende bereiken:

  • Een ander helpen zijn of haar werk beter te doen
  • Samen ieders werk en dat van het geheel beter maken door het te verbinden en samenhang te creëren
  • Het talent van de ander in het licht zetten en delen
  • Reflectie op je eigen werk en talent: Door de ander te zien zie je jezelf

De kern van de methode van het volgen is dat je je tijdelijk verplaatst in de methodiek, routine en vraagstukken van de ander. De ontmoeting kan de vorm aannemen van een reeks wandelingen, een correspondentie, een samenwerking, enzovoort. Je neemt de werkwijze van de ander serieus en verbindt je er tijdelijk mee. Het is een vorm van helpen die voor zowel volger als gevolgde tot inzichten kan leiden. Misschien leidt een ontmoeting pas veel later tot een inzicht. We hopen iemand verder te helpen vanaf het punt waar hij of zij zich bevindt, waar dat ook is. Niemand is meester op ieder gebied. De basis gedachte is dat alles wat je vanuit intrinsieke motivatie nauwkeurig bestudeert, onderdeel wordt van het denken. Friendly Stalking is een vorm van samenwerking en een didactische concept ontwikkeld door Rolf Engelen. Lees meer over Friendly Stalking.

Kenmerken van De Tussenruimte @ Avans
De kenmerken van cross-sectoraal werken