Eerste mooie inzichten uit de Case studie

Door Nanda Olde, Matthijs Kolthoff en Els van der Pool

Ondanks de Corona-crisis kan ons onderzoekswerk gelukkig doorgaan. Natuurlijk met wat hobbels hier en daar, maar het lukt. In deze blog lees je wat we de afgelopen periode hebben gedaan in de Case studie. We hebben een groot aantal interviews gehouden. We zijn die nu aan het analyseren zijn en delen graag de eerste mooie inzichten. Ook zijn we alvast aan het nadenken hoe we de volgende stap kunnen zetten naar het ontwerp van verschillende scenario’s. Belangrijk daarin is de werkconferentie op 2 oktober 2020. Heb je interesse? Meld je dan aan.

Zo’n student brengt toch een nieuw licht op onze processen, wat heel waardevol is

Bedrijfsbegeleider

Interviews

De afgelopen maanden hebben we interviews gehouden om te achterhalen hoe afstudeertrajecten op dit moment zijn ingericht en hoe stakeholders uit de kennisdriehoek dit ervaren. We hebben hiervoor gesproken met afstudeercoördinatoren van verschillende opleidingen over de praktische invulling van het afstudeertraject en hoe die wordt ervaren door andere belanghebbenden. En we hebben per opleiding specifieke afstudeertrajecten onder de loep genomen. Daarvoor hebben we gesproken met afgevaardigden van de kennisdriehoek: de alumnus, de praktijkbegeleider en de docentbegeleider. Deze gesprekken waren vooral gericht op de waarde van het afstudeertraject voor alle partijen, de wijze waarop het traject tot stand was gekomen, en hoe men dat heeft ervaren.

Inzichten

De gesprekken leveren mooie inzichten op en bieden ons een bril waarmee we naar afstudeertrajecten kunnen kijken. Graag laten we wat uitspraken zien die goed richting geven aan scenario’s voor afstuderen. Zo blijkt afstemming tussen de opleiding en het bedrijf van groot belang:

Je kan altijd wel een vraagstuk verzinnen, maar is het ook iets waar we als bedrijf echt iets aan hebben?

Bedrijfscoach

Studenten brengen een bedrijf of organisatie ook veel:

Zo’n student brengt toch een nieuw licht op onze eigen processen, wat heel waardevol is.

Bedrijfsbegeleider

Ook voor de docent is het begeleiden van afstudeerders vaak een belangrijk onderdeel van hun werk:

Het contact met de student vind ik eigenlijk het meest waardevol, dat je het verschil kan maken voor zo’n student.

Docentbegeleider

Eén student laat zien hoe fijn het is om zelf een vorm van afstuderen te kiezen (dit was een pilot):

Bij deze vorm van afstuderen kon ik juist het gewoon uitvoeren, het onderzoek, en ook meteen testen en proberen in de praktijk. Ik was zo veel meer bezig met de inhoud dan met het opleveren van een scriptie.

Alumnus

En nu?

De (tussentijdse) resultaten uit alle interviews gaan we delen met de verschillende belanghebbenden. Dat doen we op de website en in een werkconferentie. Aan de hand daarvan gaan we de ontwerpstap zetten naar verschillende scenario’s voor afstudeertrajecten die (nog) meer impact hebben voor alle betrokkenen. Met die scenario’s willen we opleidingen een handreiking bieden voor een passende inrichting van een impactvol afstudeertraject.

Kom je ook 2 oktober?

De werkconferentie die gepland was op 15 mei kon vanwege de corona-crisis niet doorgaan. Deze is verplaatst naar 2 oktober 2020, in de hoop dat die dan wel fysiek in een zaal kan doorgaan. Mocht dat nog niet mogelijk zijn dan gaan we het op die datum online doen. Het wordt hoe dan ook een (inter)actieve bijeenkomst, waarin ieders inbreng van belang is. Je bent van harte uitgenodigd om daarbij aan te sluiten; deze werkconferentie is interessant voor zowel opleiding als bedrijven en onderzoekers. Meer informatie over de werkconferentie en straks de resultaten van de Case studie, kun je vinden op deze website.