Cocreatie met bedrijven zorgt voor vliegende start van studenten

Door Romy Wiegers en Eugenie Mion, afstudeerbegeleiders bij de Associate degree opleiding Communicatie van Avans Hogeschool

Studenten van de opleiding Communicatie van de Avans Academie Associate degrees zorgen tijdens hun afstuderen voor oplossingen die bedrijven echt verder helpen. Dat doen ze in cocreatie met het bedrijf, terwijl ze daar meewerken. En dat geeft studenten en opdrachtgevers vertrouwen voor een vliegende start, vaak gaan studenten na hun afstuderen ook werken bij het bedrijf. De grenzen tussen onderwijs, onderzoek en praktijk vervagen. Afstudeerbegeleiders Romy Wiegers en Eugenie Mion vertellen hoe dit gaat en waarom ze hier enthousiast over zijn.

Intensieve samenwerking tussen school, bedrijf en student

Romy Wiegers: “Een studente heeft bij een eerdere opdracht dit schooljaar samen met een medestudent een nieuw bedrijf (twee gefuseerde bedrijven) online op de kaart gezet. Tijdens haar afstudeerstage werkt ze dit plan verder uit. Ze heeft al veel gave dingen gemaakt, zoals  een landingspagina en social mediapagina’s met inspirerende content. Voor haar onderzoek gaat ze nu kijken op welke manier ze het best mensen op de landingspagina krijgt (via social media) en dit gaat ze dan ook meteen implementeren en toetsen, zodat ze een gedegen onderbouwing heeft. En ze blijft bij het bedrijf werken na de stage. Ik heb als begeleider vanuit school veel gesprekken over hoe ze bepaalde zaken kan aanvliegen en vervolgens krijgt ze bij het bedrijf inhoudelijke input. Een mooi voorbeeld van cocreatie.”

Grenzen tussen onderwijs, onderzoek en praktijk vervagen

Eugenie Mion geeft een voorbeeld van cocreatie: “Een studente loopt stage bij een woonwinkel. Zij werkte hier al in de showroom en heeft daardoor veel kennis van de producten. Naast haar opdracht voor school is haar gevraagd om het digitale klantencontact op te pakken. Door haar proactieve houding en haar kennis is zij nu al een waardevolle aanwinst voor het bedrijf. Ze heeft een aantal analyses gedaan, waaruit o.a. bleek dat missie, visie en kernwaarden voor een belangrijk label verouderd waren. Hierdoor kwam dit label niet goed uit de verf op de social media kanalen. Mede door dit onderzoek wordt voor dit label nu een Golden Circle gedefinieerd volgens het model van Simon Sinek.”

Waardecreatie voor en door studenten

Eugenie heeft nog een ander mooi voorbeeld: “Een studente van mij schreef: ‘Een situatie in het onderzoeksproces waarin ik een andere visie kreeg, was toen ik begon aan het intranet. Ik was een intranet aan het maken en deze zou eigenlijk pas gemaakt worden zodra mijn communicatieplan af was. In die situatie bedacht ik mij dat het beter zou zijn om dat intranet al eerder te maken en dan de analyseresultaten te verzamelen om het te verbeteren. Ook ben ik van plan om te monitoren hoe het intranet bezocht wordt. Zo kan ik een overzicht maken waarin dan te lezen valt wat interessant is voor de medewerkers en hoe de werknemers van de marketingafdeling het intranet up-to-date kunnen houden, zodra mijn stage afgelopen is.’ Daarmee is het eindproduct van haar stage dus geen plan of rapport dat in een la belandt, maar een zichtbare oplossing! Ik vind het fantastisch om te zien hoe onze studenten op deze manier tijdens hun stage waarde creëren.”  

Uitgangspunten van het afstudeerprogramma: Actieonderzoek en cocreatie

We zijn in 2019 gestart met het aanpassen van het afstudeerprogramma, dat toen pas twee jaar bestond. Een belangrijk doel is naast het geven van een advies, ook een (deel)implementatie te doen. Romy: “Onze studenten leveren tijdens het afstuderen vier beroepsproducten om hun beroepsbekwaamheden aan te tonen. Dit zijn een plan van aanpak, waarin ze een onderzoeksvraag definiëren, een aanbeveling op basis van onderzoeksresultaten en conclusies, een onderbouwd communicatie-advies en de (gedeeltelijke) implementatie, waarbij oplossingen worden geïmplementeerd en geëvalueerd.”

Een concreet en urgent vraagstuk

De studenten studeren af bij een organisatie waar een concreet communicatievraagstuk ligt en waarvoor op relatief korte termijn een oplossing moet komen. We stellen de volgende eisen aan het afstudeertraject:

  • Actieonderzoek doen en cocreëren met (bedrijfs-)begeleiders en medestudenten.
  • Het inzetten van diverse (aanvullende) onderzoeksmethoden.
  • Analyseren, ontwikkelen en realiseren van een (effectieve) verandering binnen de context.
  • Het maken van onderbouwde keuzes.
  • Reflectie op kritische momenten en beroepshouding.

Begeleiding ook door medestudenten

Romy: “Een andere student loopt middenin coronatijd stage in een ziekenhuis. Hij is in zijn meewerkuren veel bezig met rondkijken, fotograferen/filmen (creëren), praten met collega’s en patiënten. Hiervoor zet hij zijn eigen talent en passie in en gebruikt hij technieken die hij heeft geleerd op school. De input en content gebruikt hij vervolgens voor zijn communicatieplan. Hij adviseert het ziekenhuis namelijk over interactie maken en houden met volgers van het ziekenhuis.” Eugenie: “Studenten krijgen bij het maken van de beroepsproducten ondersteuning van hun docentbegeleider en medestudenten. Regelmatig zijn er contactmomenten waarin we in kleine groepen de voortgang bespreken en elkaar van feedback en input voorzien. Wij zien dat onze studenten met deze ervaringen het vertrouwen krijgen om een vliegende start te maken met hun carrière en al tijdens het afstuderen een verrijking zijn voor de praktijkpartners.”