Begeleidingsgroep bewijst waarde al in de eerste bijeenkomst

Op 24 juni 2019 kwam de begeleidingsgroep van het driejarig NRO project Impactvol Afstuderen voor de eerste keer bijeen. De begeleidingsgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de NVAO, studenten, opleidingen, beroepspraktijk, en onderzoekers.

We beginnen met een kennismakingsronde. Ieder stelt zich voor aan de hand van de volgende vragen: Welke petten heb je op (gehad)? Waarom raakt dit project je? Wanneer is het project voor jou succesvol? Het blijk dat de deelnemers een schat meebrengen aan ervaring, kennis en relaties. Heel relevant voor de co-design aanpak van het project.

V.l.n.r.: Paul Ganzeboom, Lieteke van Vucht Tijssen, Henri Ponds, Lisette Munneke, Els van der Pool, Nienke Lankveld, Marcel de Heer, en Tonnie van der Zouwen (maakte de foto). Vanwege een treinstoring was student Colin Nooijen helaas in Geldermalsen gestrand. Mirjam Baars en Karin Garritsen waren verhinderd wegens andere werkzaamheden.

Bouwstenen verzamelen voor het hele proces en voor de case studie

Na de kennismakingsronde verzamelen we bouwstenen voor het hele onderzoeksproces en specifieker voor de case studie. De case studie moet een beeld geven van de huidige praktijk in afstudeertrajecten, in de economische sector.

De discussie gaat vooral over het afbakenen van het speelveld voor het onderzoek. Gezien de breedte en diversiteit van de opleidingen in de economische sector is het ondoenlijk om alle opleidingen te betrekken in de case studie. De uitkomsten van dit gesprek leggen we vast op flipovervellen en op een grote tijdlijn aan de muur.

De tijdlijn voor het hele project Impactvol Afstuderen.

Op de tijdlijn maken we een grove planning voor de drie werkconferenties (1 per jaar) en de bijeenkomsten van de begeleidingsgroep (ca. 4 maal per jaar). De tijdlijn gaan we in volgende bijeenkomsten steeds verder invullen.

Eerste werkconferentie is begin oktober 2019

De eerste werkconferentie met een brede vertegenwoordiging van alle belanghebbenden gaan we houden in de eerste helft van oktober 2019. We willen dan met elkaar in gesprek gaan over dit project, en do’s & don’ts verzamelen voor werkwijze en uitkomsten. De uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk.

Een diverse begeleidingsgroep is onmisbaar voor dit type onderzoek

Ik ga met een heel tevreden gevoel naar huis, ondanks dat we geplaagd werden door de hitte, de treinstoringen en de landelijke 112 storing. Wat een mooie groep mensen om mee te mogen samenwerken. Veel praktische input voor het ontwerp gekregen. En voor mij is het bewijs ook weer geleverd dat je een vertegenwoordiging van belanghebbenden nodig hebt omdat je zelf als onderzoekers/projectleiders altijd zaken over het hoofd ziet. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Ook bestuurders en directeuren betrekken in de case studie; zij hebben specifieke belangen, zoals de efficiency van afstudeerscenario’s. Als je honderden afstudeerders hebt per jaar in een opleiding moet de uitvoering ook goed te behappen zijn
  • Aandacht voor het betrekken van MKB bedrijven in het proces, daar komen veel hbo-ers terecht
  • Vooral ook studenten uitnodigen voor de werkconferenties, en niet alleen de actievelingen die al overal inzitten, maar juist ook de ‘lakse’ studenten, die met zo min mogelijk moeite willen afstuderen; dat wordt nog een uitdaging
  • In de afbakening van de cases moeten we ook rekening houden met multidisciplinariteit van opdrachten in de praktijk.

Met dank aan alle deelnemers,

Tonnie van der Zouwen