Aandachtspunten voor Impactvol Afstuderen. Een rijke oogst van de 1e werkconferentie

Fotoverslag

Rapportage werkconferentie impactvol afstuderen 4 oktober 2019

Co-design in Spoor 2 krijgt vorm

Zelf bepalen wat er op de agenda moet van het project impactvol afstuderen. Dat hebben de ca. 80 deelnemers gedaan tijdens de eerste werkconferentie op 4 oktober 2019. Deelnemers kwamen uit onderwijs (studenten, opleiders, leidinggevenden) uit de beroepspraktijk (praktijkpartners, afnemers van opleidingen), van onderzoeksinstellingen (lectoraten en andere samenwerkende kennisinstellingen) en overkoepelende netwerken en instanties zoals het SAC en de NVAO.

Doel van de werkconferentie was het verzamelen van aandachtspunten voor het project. Wat zijn belangrijke elementen voor impactvolle scenario’s voor afstuderen? Wat gaat de resultaten van het onderzoek bruikbaar en zinvol maken? Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we na drie jaar onderzoek een rapport en een serie artikelen afleveren en dat was het dan. We willen daadwerkelijk iets bijdragen aan impactvol afstuderen en daarom zoveel mogelijk belanghebbenden vroegtijdig betrekken. Daarom hebben we naast de Case Studie en de Survey Studie in Spoor 1, ook Co-design van scenario’s met Large Scale Interventions in Spoor 2. Zie ook de onderzoeksopzet.

We hebben voor deze eerste werkconferentie gekozen voor een Open Space bijeenkomst, met minimale spelregels en maximale ruimte voor eigen inbreng en cocreatie. Deelnemers waren enthousiast over deze aanpak. Ze hebben zelf onderwerpen ingebracht, en in twee cocreatie ronden daaromheen subgroepen gevormd, de onderwerpen uitgewerkt en ter plekke de aandachtspunten vastgelegd op grote verslagposters. Je kunt de werkwijze stap voor stap volgen in het fotoverslag. Daar vind je ook de foto’s van de verslagposters

Rapportage met aandachtspunten

De uitkomsten op de verslagposters zijn met kwalitatieve analyse gebundeld in een aantal categorieën. Per categorie hebben we een flink aantal conclusies kunnen oogsten voor vervolg. De concept rapportage is verstuurd naar de deelnemers foor feedback en ook besproken in de bijeenkomst van de begeleidingsgroep op 28 oktober 2019. De rapportage heeft de vorm van een diapresentatie, omdat we de oogst zo breed mogelijk en op een toegankelijke manier willen verspreiden. De rapportage is openbaar, voel je vrij om hem te delen in je netwerk. Benieuwd naar de oogst? Bekijk de rapportage hier.

 

Rapportage werkconferentie 4 oktober 2019

Lessen voor de volgende werkconferentie

Het aantal studenten en praktijkvertegenwoordigers was relatief laag, daar gaan we de volgende keer nog meer aandacht aan besteden. De aandachtsunten gaan vooral over wat impactvol afstuderen is, waar je dat aan afmeet, hoe en wie dat moet beoordelen en over bouwstenen voor impactvolle scenario’s. Welke ‘producties’ we in het onderzoeks moeten opleveren om de uitkomsten bruikbaar en zinvol te maken is nog weinig over gezegd. Die vraag komt in de volgende werkconferentie zeker terug.

We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan deze rijke oogst van de eerste werkconferentie!